Vervoer

Elke dag komen uit de gehele oostelijke regio van Nederland en omgeving Lelystad leerlingen naar één van de vier Greijdanus vestigingen voor gereformeerd voortgezet onderwijs. Sommigen komen op de fiets, anderen komen met het openbaar vervoer. De kosten die het reizen met het openbaar vervoer met zich meebrengt kunnen echter hoog oplopen. Zo hoog dat onderwijs op Greijdanus niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Sommige ouders maken hoge kosten voor vervoer,  zodat hun kind naar een school kan waar de God van de Bijbel centraal staat.

Die ouders willen we als school en Vrienden van Greijdanus financieel ondersteunen. Daarmee willen we gereformeerd onderwijs voor zoveel mogelijk leerlingen mogelijk maken. Wilt u ons daarbij helpen, dan kunt u zich via de website aanmelden als Vriend. We kunnen uw steun goed gebruiken. Hierbij informeren wij u graag over de vervoersregelingen die Greijdanus biedt voor leerlingen die met het openbaar vervoer reizen.

1. Ontwikkelingen openbaar vervoer
Door het steeds verder verzelfstandigen van het openbaar vervoer wordt één en ander steeds lastiger te volgen. De rijksoverheid heeft Nederland opgedeeld in een groot aantal regio’s en de verantwoordelijkheid voor de invulling van het openbaar vervoer is overgedragen aan decentrale overheden, in de regel is dit de provincie. Die heeft de opdracht om het vervoersaanbod kostenneutraal te regelen. De decentrale overheid is daarmee verantwoordelijk voor de tariefstelling van abonnementen voor verschillende reizigersgroepen, zoals ouderen, jongeren, niet spitsreizigers etc.

In de meeste regio’s is het nog wel mogelijk een regionaal ster abonnement met een algemene korting te kopen, hierbij kan gekozen worden voor een abonnement van 1 tot 9 maanden of voor een jaarabonnement.

Abonnementen bus en trein
Abonnementen en/of jaartrajectkaarten dient u zelf, zonder tussenkomst van Greijdanus, aan te vragen. U kunt hiervoor gebruik maken van internet of het loket van de vervoerder.

OV-Chipkaart
In alle regio’s van Nederland wordt voor alle vormen van openbaar vervoer gebruik gemaakt van de OV-chipkaart. De kaart is inmiddels landelijk ingevoerd. Op de OV-chipkaart kunnen verschillende abonnementsvormen van verschillende vervoerders worden gezet. Ook kan op saldo worden gereisd.

Om gebruik te maken van een abonnement dient elke aanvrager in het bezit te zijn van een persoonlijke OV-chipkaart. Deze kaart kan digitaal worden aangevraagd via www.OV-chipkaart.nl. De kaart kan ook via een plaatselijk loket van een vervoerder worden aangevraagd. Het abonnement kan na toekenning ook worden opgeladen bij een OV-chipkaart service punt.

2. Vervoersregelingen Greijdanus
Voor het schooljaar 2017-2018 kunnen wij de volgende vervoersregelingen aanbieden:
• CFA/Schoolgeld: het verstrekken van een tegemoetkoming in de reiskosten.
• Greijdanus compensatieregeling: vergoeding boven een maximum reiskostenbedrag per gezin.
• Eigen bus Flevo polder en Noord-Oost polder

Stichting CFA/Schoolgeld
Het doel van CFA/Schoolgeld, is om het gereformeerd onderwijs bereikbaar te houden, zeker voor de leerlingen die op grotere afstand van de school wonen. Dit zelfstandige fonds, een initiatief van de vier gereformeerde scholen voor voortgezet onderwijs, wordt door middel van giften gevuld. Ouders die conform de regels van CFA/Schoolgeld een aanvraag indienen ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten.

De financiële ondersteuning wordt gebaseerd op de werkelijke kosten van een trein- of busabonnement en op het gezamenlijke inkomen van de ouders, minus een eigen bijdrage per gezin van € 322,-. Voor de voorwaarden van tegemoetkoming verwijzen wij naar de website van CFA www.cfaschoolgeld.nl. Om een beroep te doen op tegemoetkoming via CFA/Schoolgeld kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Greijdanus compensatieregeling vervoer
Aanvullend op bovenstaande voorzieningen kent het Greijdanus de compensatieregeling vervoer. Hierin willen we met name de ouders van leerlingen die extreem hoge vervoerskosten hebben tegemoetkomen. De regeling houdt in dat er een maximum bedrag (per schoolseizoen en verminderd met eventuele overheids-, CFA/Schoolgeld of andere compensaties) is vastgesteld dat een gezin kwijt mag zijn aan reiskosten voor hun kinderen. De kosten boven dit bedrag worden door Greijdanus vergoed.

Een tegemoetkoming in de reiskosten is afhankelijk van het gezinsinkomen en de totale reiskosten van alle kinderen uit een gezin die gereformeerd voortgezet onderwijs bij Greijdanus volgen. Het maximumbedrag voor kosten openbaar vervoer is € 1.250 voor 1 leerling die op het Greijdanus onderwijs volgt en € 2.100 bij 2 of meer kinderen. De vergoeding wordt gebaseerd op basis van het bustarief, tenzij de reistijd langer is dan 1 uur. In dit laatste geval worden de tarieven voor de NS in de berekening meegenomen. Om een beroep te doen op deze ‘Greijdanus compensatieregeling vervoer’ kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Eigen bus Flevo polder en Noord-Oost polder
Ook voor het schooljaar 2017-2018 laat Greijdanus in samenspraak met de ouders uit deze gebieden een eigen schoolbus rijden. Hierdoor blijven de reiskosten betaalbaar en zijn de reistijden ook nog eens aanzienlijk korter. In beide gebieden zijn vervoerscommissies als onderdeel van de Stichting Vrienden van Greijdanus ingesteld. Deze commissies zorgen voor een goede communicatie naar zowel de ouders alsook naar Greijdanus.

schoolvervoer@gmail.com voor vervoerscommissie Noord-Oost polder.
oudercommissie.dronten.lelystad@hotmail.nl voor vervoerscommissie Flevo polder.

De regelingen op het gebied van vervoer worden ondersteund door de Stichting Vrienden van Greijdanus. Voor meer informatie over de vriendenstichting verwijzen wij naar de website www.greijdanus.nl/vrienden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Junte. Telefoon: (038) 4 698 669 of e-mail: j.junte@greijdanus.nl.