Arbeids-voorwaarden

Om binnen Greijdanus optimaal te kunnen functioneren is het nodig dat je je met je eigen professie en passie wilt en kunt verbinden aan de Christelijke identiteit, de waarden en de visie en missie van onze organisatie.

Wat wij van nieuwe medewerkers vragen is:
• Dat je wilt bijdragen aan een organisatie- en onderwijs in ontwikkeling;
• dat je voldoet aan de (wettelijke) standaarden van de beroepsgroep en de specifieke functie-eisen;
• dat je voortdurend wilt blijven reflecteren en leren;
• dat je je je wilt verbinden aan onze Christelijke identiteit door in te stemmen met wat we daarover in ons identiteitsdocument hebben vastgelegd;

Specifiek voor onderwijzend en onderwijs-ondersteunend personeel:
• Dat je houdt van jongeren en je wilt inzetten om hen te steunen in het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen leren en leven;
• Dat je bereid bent tot het uitdragen van onze missie en identiteit aan jongeren vanuit de rollen van leermeester/vertrouwenspersoon en rolmodel;
• Dat je vanuit je vak én vakoverstijgend actief bijdraagt aan brede vorming en maatschappelijke inbedding.

Wat wij bieden:
• Een groeiende school- en leefgemeenschap met een heldere identiteit en missie;
• een school in beweging waarin hard wordt gewerkt aan onderwijsvernieuwing;
• Ruim 600 collega’s die hun professie en passie inzetten in vier verschillende vestigingen;
• een goed inwerkprogramma met begeleiding of buddy, waarop je terug kunt vallen;
• volop mogelijkheden om zelf mee te denken en te werken aan onderwijsvernieuwing;
• een jaarlijks waarderingsgesprek op basis van je eigen zelfevaluatie;
• werken aan professionele ontwikkeling van je loopbaan en je vitaliteit ondersteund met o.a. een ontwikkelportaal;
• goede mogelijkheden en beschikbaar budget voor scholing en ontwikkeling.

Uitstekende arbeidsvoorwaarden:
• Arbeidsvoorwaarden conform de cao VO;
• Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij de functie;
• 8% vakantietoeslag en 8.33% eindejaarsuitkering;
• Ruime opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
• Extra uren in het kader van werkdrukvermindering;
• Jaarlijkse mogelijkheid om resterende WKR ruimte belastingvrij uitgekeerd te krijgen;
• Gebruikmaking van collectieve verzekeringen;
• Gebruikmaking van kortingen in de personeelswinkel.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan