Cambridge Engels

Cambridge Engels

Cambridge Engels maakt onderdeel uit van het onderwijsaanbod voor vwo-bovenbouw. Engels is een belangrijk vak omdat het na de middelbare school een grote rol blijft spelen, bijvoorbeeld in studie of werk met internationale contacten.

Voor leerlingen die de Engelse taal op professioneel niveau willen beheersen, biedt het Greijdanus in Zwolle Cambridge Engels aan. Een groot deel van de vwo-leerlingen kiest als vervolgopleiding een universitaire studie. Colleges en boeken in het Engels zijn hier geen uitzondering. Een stage of werk met internationale contacten is ook een van de mogelijkheden. Met het vak wordt er op een hoger niveau dan het reguliere programma les gegeven, dit zorgt voor een belangrijke aanvulling op de taalkennis en -vaardigheden.

Leerlingen kunnen in vwo 4 beginnen aan het vak. Ze halen in twee jaar een Certificaat in Advanced English. Dit is wereldwijd erkend op universiteiten en geeft vrijstelling van toelatingsexamens Engels op veel internationale opleidingen. Het examen wordt afgenomen buiten school en geslaagden worden geregistreerd via de British Council in Amsterdam.

Greijdanus Zwolle

Andere onderwijsmogelijkheden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan