Geschreven op 16-11-2023

Doe-middag voor groep 8 leerlingen & rondleiding voor ouders

Woensdagmiddag 15 november was dit schooljaar het eerste moment waarop groep 8-leerlingen kennis maakten met onze school tijdens de Doe-middag.

Deze middag biedt leerlingen en ouders een laagdrempelige kennismaking met onze school. Doordat de Doe-middag plaatsvindt tijdens een gewone schooldag, kun je direct de dagelijkse sfeer op onze school ervaren. Het programma van de Doe-middag bestaat uit: workshops voor leerlingen en een rondleiding voor ouders.

Tijdens de diverse workshops maken de jongeren kennis met onze school via diverse activiteiten. Voorafgaand aan de middag hebben zij via onze website aangegeven welke twee workshops ze willen volgen. Na de ontvangst op school werden de jongeren naar hun gekozen workshops gebracht door docenten.

Nadat de jongeren vertrokken waren, werden ouders verwelkomd tijdens een plenaire bijeenkomst. Hierin werd kort toegelicht hoe onze school eruitziet en welke kernwaarden wij in het onderwijs belangrijk vinden. Dit is een beknopte samenvatting van de presentatie die doorgaans tijdens voorlichtingsavonden wordt gehouden. Daarnaast werd er informatie verstrekt over vormingsonderwijs, dit is een belangrijk thema op onze school (https://greijdanus.nl/vorming/).

Na de presentatie werden de ouders verdeeld in groepen. Onder begeleiding van een docent kregen zij een rondleiding. Elke groep volgde de rondleiding van de afdeling waarvan zij verwachten dat hun kind naartoe zal gaan. Hierbij kregen ze een inkijkje in de afdeling en uitleg over het onderwijs dat op die specifieke afdeling wordt aangeboden. Tijdens deze rondleiding was er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Ondertussen hadden de jongeren hun eerste workshop afgerond en genoten ze van een korte pauze. Na de pauze werden ze door brugklasleerlingen begeleid naar hun volgende workshop.

Na de rondleiding over de afdeling namen de ouders met hun groep een kijkje bij alle workshops, om te zien hoe hun kind deze middag beleefde.

We sloten de dag af met een drankjes, waarbij er ook ruimte was om met docenten en ondersteunend personeel in gesprek te gaan. We kijken terug op een waardevol contactmoment met toekomstige ouders en leerlingen.

De Doe-middag is een zeer succesvolle manier om kennis te maken met Greijdanus, gezien de overweldigende aanmeldingen. Vanaf eind november is het mogelijk om aan te melden voor de volgende Doe-middag op 14 februari.

 

Deel post met vrienden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan