Greijdanus is GO-school

Het woord GO staat voor vooruitgang en geeft positieve energie weer. Het logo kan gezien worden als een brilletje en geeft hiermee kijk op onderwijs weer, maar geeft ook samenhang en binding aan.

GO scholen kenmerken zich door het volgende:

> Ze geloven in de God van de bijbel, die betrouwbaar is. Van Hem willen ze delen en iets zichtbaar maken in deze wereld.

> De hele mens is belangrijk: ze gaan voor een diploma dat past en dragen zorg voor het welbevinden. Daarin zijn ze er zeker ook voor de jongeren voor wie het allemaal niet zo gemakkelijk gaat. Alle mensen in de school zijn gelijkwaardig, met verschillende rollen.

> Het leven en werken in de school wordt op alle plaatsen gestuurd en geïnspireerd door zeven waarden:
Christus volgen: Leven met de God van de Bijbel. In het volgen van Christus wordt de liefde voor andere mensen zichtbaar.
Groeien: Iedereen en alles groeit, leert en ontwikkelt voortdurend.
Verschil: Iedereen is van waarde en verdient respect. Ieder mens maakt zijn eigen ontwikkeling door.
Samen: meerwaarde wordt gecreëerd door ‘verschil’lende mensen en verbanden bij elkaar te brengen. Ze leren van elkaar.
Dienstbaar: Mensen zijn op iedere plek geroepen vorm te geven aan liefde, dienstbaarheid, delen van Gods liefde. Ook naar de samenleving en de schepping.
Verantwoordelijk: leven vanuit een Identiteit die God geeft. En, er wordt gewerkt in een organisatie met vastgesteld beleid. Daarin wordt gewerkt, ontwikkeld en verantwoord.
Genieten: En naast dit alles staat dat genieten van wat ontvangen wordt en wat gedeeld mag worden het leven voor iedereen plezieriger maakt.

Dit is de basis voor hoe gekeken wordt naar mensen, onderlinge omgang en de manier van leren.

Dit wordt zichtbaar in leerruimtes, de relatie met de schoolomgeving, de schoolorganisatie, de plek van jongeren, ouders en medewerkers, het gebouw. En bij dit alles is de basis op orde.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan