Legoland

Meest gestelde vragen

1. Ik hoor dat we met een ander pakket dan Magister gaan werken. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Vanaf 1 januari aanstaande gaat de leerlingadministratie (roosters, absentie, te laat meldingen, huiswerk, resultaten, enzovoort) over naar een nieuw digitaal systeem: SOMtoday

2. Wat is SOMtoday eigenlijk?
SOMtoday is een schooladministratiesysteem en een elektronische leeromgeving in-één. Vergelijkbaar met Magister, maar beter passend bij de onderwijskundige richting van ‘persoonlijk leren’ die Greijdanus is ingeslagen.

3. Verandert er nog meer?
Ook de administratie van ondersteuning van leerlingen (zorgbegeleiding, prestaties, capaciteiten en aanwezigheid) brengen we onder bij één gebruiksvriendelijke tool. Daarmee krijgen begeleiders niet alleen integraal (voortgangs)overzicht per individuele leerling, maar hiermee kunnen we ook vorderingen koppelen aan leerdoelen. We noemen dit ‘het Zorgvierkant’. Ook dat voeren we in per 1 januari aanstaande.

4. En Cum Laude?
Voor het organiseren en verwerken van gegevens over de leerstof, onderwijsproces, leerdoelen, toetsen, vorming, enzovoort (de elektronische leeromgeving, ELO) wordt in de loop van 2020 overgegaan van Cum Laude op SOMtoday. Ook de medewerkers die hiervoor met Google Classroom werken gaan over.

5. Is dit allemaal echt nodig?
Ja. De informatie die leerlingen, ouders, docenten, mentoren, decanen en leerlingbegeleiders nodig hebben om onderwijs te ontvangen en onderwijs te geven is voor een groot deel gedigitaliseerd. Van het inzien van een rooster tot registreren van absentie, van het aanbieden van digitale leerstof tot het aanpassen van een vakkenpakket. De organisatie hiervan is nu een lappendeken: veel verschillende systemen die ook nog eens op verschillende manieren worden gebruikt. Deze situatie is onoverzichtelijk, moeilijk te onderhouden en niet efficiënt. Daarom brengen we alles zoveel mogelijk onder in één systeem: SOMtoday.

6. Kan ik daar dan zo maar mee gaan werken vanaf 1 januari?
Zoals elke verandering zal het best even wennen zijn, maar daar gaan we je mee helpen. We streven ernaar om het vastleggen van gegevens over jouw werk en jouw leerlingen makkelijker, zorgvuldiger en sneller te maken. Je krijgt ruim genoeg gelegenheid om met het nieuwe systeem te leren werken. Vanaf 15 november worden er per vestiging een aantal medewerkers ‘getraind’, die vervolgens als docentenexpert worden ingezet om per vestiging de rest van de docenten te trainen. Dit proces duurt tot de kerstvakantie. Vanaf 1 januari werken we met SOMtoday.

7. Hoe combineer ik die trainingen met mijn lesuren?
Docenten zullen zo veel mogelijk buiten de lesuren getraind worden, tijdens de reguliere team-bijeenkomsten. Het plannen daarvan zal per vestiging verschillen en wordt overgelaten aan de docentenexperts (zie vraag 6).

8. Wat verandert er voor de leerling en ouders?
De belangrijkste verandering voor leerlingen en ouders is dat ze in de nieuwe situatie alle informatie op één plek kunnen zien en gebruiken. Of dat een app, een online portal of een andere (gecombineerde) toepassing zal zijn, is op dit moment nog niet besloten.
NB: Whatsapp zal in ieder geval niet meer worden gebruikt, vanwege privacy-redenen.

9. Wat gebeurt er met het portaal?
Het portaal zoals we dat nu kennen verdwijnt. Ouders, leerlingen, docenten, mentoren en andere betrokkenen komen straks met behulp van een wachtwoord in één omgeving, waar ze kunnen kijken naar gegevens over roosters, absentie, te laat meldingen, huiswerk, toegang tot lesstof, resultaten, enzovoort.

10. Houdt het nieuwe systeem rekening met de laatste ontwikkelingen omtrent ‘persoonlijk leren’?
Ja. Het nieuwe leerling administratiesysteem (LAS), de elektronische leeromgeving (ELO) en het leerlingvolgsysteem (Zorgvierkant) zullen zo worden ingericht dat het invoeren van gegevens die samenhangen met de persoonlijk leren-methode, zoals bijvoorbeeld anders roosteren of anders doorstromen, geen problemen oplevert.

11. Het mag allemaal wat kosten. Is dit nu echt nodig?
Ja. Om onze administratieve processen in de toekomst te kunnen blijven gebruiken, moest de huidige situatie op de schop. Daarbij speelt ook dat het ‘persoonlijk leren’ andere eisen stelt aan onze administratie. Overigens werken we te allen tijde kostenbewust.

12. Wie verzint dit allemaal? Wie is er verantwoordelijk?
Bij het ombouwen van de oude situatie naar het nieuwe systeem komt heel wat kijken. Er is een Kernteam dat bestaat uit collega’s die allen een andere verantwoordelijkheid dragen, maar elkaars vakgebied vooral ook aanvullen: Onderwijs, Management van Verandering, Communicatie, Administratie en ICT. Het Kernteam ‘trekt de kar’ en legt verantwoordelijkheid af aan de Stuurgroep, die bestaat uit de bestuurder, de vestigingsdirecteuren en twee stafhoofden. Kortom: een zorgvuldig samengestelde projectorganisatie die zich goed bewust is van de mogelijkheden en risico’s die komen kijken bij de reorganisatie van de administratieve ruggengraat van Greijdanus.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan