Even voorstellen

STO-bureau Zwolle

Op 1 september 2019 zijn we van start gegaan met het STO-bureau van de regio Zwolle. Het plan is klaar en op 1 januari 2020 zal de subsidie officieel binnenkomen. Als STO-bureau hebben we een spilfunctie en zijn we verbindend tussen de participerende bedrijven, de VO-scholen en de MBO-school Deltion College. Van plan naar actie!

Het STO-bureau:
• Heeft de dagelijkse leiding over STO Regio Zwolle.
• Overlegt wekelijks op één van de VO-scholen.
• Onderhoudt het contact met bedrijven.
• Stimuleert samenwerking tussen de partners.
• Volgt en monitort de ontwikkeling en voortgang van de verschillende projecten, zoals bv ontwikkeling Techlab.
• Organiseert bijeenkomsten, klankbordgroep-bijeenkomsten, excursies, docentstages, leerlingstages en de inzet van docenten die naast hun onderwijswerk ook actief zijn in het bedrijfsleven.
• Informeert alle stakeholders over de voortgang van STO-regio Zwolle.
• Is verantwoordelijk voor de financiële en inhoudelijke verantwoording.
• Neemt deel aan de netwerkkoepel met andere STO-regio’s.

Contactgegevens STO-bureau:
T: 06-41412456 (Allard Rozema)
M: info@sterktechniekzwolle.nl

Groepsfoto: (v.l.n.r.): Allard Rozema, Roel Drost, Valery Geurtsen, Marleen Collé, Maaike Bosman, René Reith.

René Reith
Mijn naam is René Reith en werk op TalentStad BeroepsCollege. Na ruim 25 jaar op het speciaal onderwijs gewerkt te hebben ben ik sinds 2014 als teamleider verbonden aan TalentStad. Dit beroepscollege kent 6 profielen waarvan 3 in de “harde techniek” vallen, te weten: PIE (Produceren, Installeren en Energie), BWI (Bouw, wonen en Interieur) en MET (Mobiliteit en Transport).

De reden dat ik voor een dag in de week betrokken ben bij het Bureau van Sterk Techniekonderwijs Zwolle heeft te maken met het feit dat techniek me heeft altijd geboeid. Omdat in mijn directe familie niemand in de techniek zat, leek het ook niet voor de hand dat ik zou gaan kiezen voor techniek. Maar het gegeven dat je van harde, stugge materialen de mooiste voorwerpen kan maken is heel interessant en ik heb dat van dichtbij meegemaakt op een school voor Praktijkonderwijs waar ik een aantal jaren gewerkt heb. De school heette toen Het Kwartiers en is nu een onderdeel van Thorbecke VMBO-PRO.

Ook op De Ambelt had ik als adjunct directeur te maken vakken als Metaal- en Houtbewerking. Ik zag met eigen ogen dat leerlingen heel blij werden dat ze iets konden maken van een stuk hout of een plaat metaal of dat ze een hotelschakeling konden aanleggen. Het is voor mij dan ook fantastisch om met de scholen waar ik nu werkzaam ben en vroeger heb gewerkt, een plan te realiseren waarin we meer leerlingen enthousiasmeren om in de techniek te gaan werken. Zeker in de moderne technologie is zoveel te zien en te ontdekken. Wie weet, als ik vroeger op een school gezeten had waar er meer aandacht was voor techniek, dan had mijn leven er wellicht volkomen anders uitgezien.

Valery Geurtsen
Sinds augustus ben ik projectleider binnen het STO-bureau regio Zwolle. Daarnaast geef ik nog 5 uur techniek/ckv aan de zorgklassen onderbouw van de Thorbecke Scholengemeenschap locatie VMBO-PrO. Ook volg ik op dit moment de Master Learning and Innovation op Windesheim die ik in 2021 hoop af te ronden.
Het is gaaf om onderdeel te mogen zijn van de ontwikkeling van nieuw techniekonderwijs in de regio Zwolle. In deze korte tijd dat het STO-bureau bestaat ben ik ongelofelijk veel gemotiveerde mensen tegengekomen die een hart hebben voor techniek, de leerling en het techniek-onderwijs. Veel mooie bedrijven, werknemers en docenten die net als ik de drive hebben om de technische leerrichtingen samen aantrekkelijker te maken. Ik kijk op dit moment vooral uit naar de eerste stappen in de vorming van het Techlab en ben benieuwd naar de ontwikkeling van de modules op de verschillende scholen en het LOB-coachingstraject. Daarnaast wil ik me er graag voor inspannen dat het STO-bureau voor iedereen een plek blijft om informatie te halen en successen te delen.
Techlab: Een plek waar innoverend aanbod toegankelijk is voor leerlingen van de deelnemende scholen én de basisscholen.

Marleen Collé
Ik werk voor de Dienst Onderwijsondersteuning van Landstede Groep.
Samen met Maaike Bosman was ik projectleider van de aanvraag voor de subsidie Sterk Techniekonderwijs. De afgelopen 11 jaar heb ik als docent Biologie in het vmbo gewerkt. Naast lesgeven heeft onderwijsontwikkeling altijd mijn aandacht gehad. In mijn huidige werk als beleidsmedewerker heb ik dan ook van mijn passie mijn beroep kunnen maken.
Dagelijks ben ik nu bezig met onderwijsontwikkeling. Sterk Techniekonderwijs is prachtig om aan deel te nemen. Ik ontmoet veel nieuwe mensen. Om betrokken te blijven en mee te werken hoe we van plan naar actie gaan is fantastisch. Prachtig om te merken dat we met zoveel verschillende partijen samen willen werken aan sterk technisch onderwijs voor een geweldige doelgroep!

Maaike Bosman
Ik ben begonnen als docent Bewegingsonderwijs in het Voortgezet Onderwijs. Na verschillende taken en functies binnen het VO, ben ik overgestapt naar de ondersteunende dienst van de Landstede Groep als beleidsmedewerker/ projectleider. ‘Sterk Techniek Onderwijs maken we samen’.

Allard Rozema
23 jaar geleden ben ik als docent economie/administratie in het onderwijs op het Greijdanus in het vmbo begonnen. Het Greijdanus is een school met een breed onderwijsaanbod. Voor het vmbo biedt het Greijdanus de richtingen: D&P (Dienstverlening en Producten), PIE (Produceren, Installeren en Energie) en BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) aan.
Ik heb het lesgeven altijd als zeer plezierig en zinvol ervaren. In de loop van de jaren heb ik mij op school steeds meer beziggehouden met beleid en onderwijsontwikkeling. Ook ben ik jaren onderdeel van de medezeggenschap geweest.
Sinds dit jaar ben ik beleidsadviseur vmbo op het Greijdanus. Binnen deze functie ben ik projectleider voor het project Sterk Techniekonderwijs én lid van het STO-bureau Zwolle. De projecten Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) coachingsprogramma, de ontwikkeling van de Zwolse keuzegids & onderzoek hebben mijn aandacht. Het project Sterk Techniekonderwijs is een gouden kans om onze leerlingen kennis te laten met techniek en het bedrijfsleven.

Roel Drost
Lang geleden ben ik mijn administratieve carrière begonnen. De laatste 19 jaren als hoofd Financiële Administratie bij het Greijdanus. Vanuit die rol ben ik tijdens het proces van de subsidie aanvraag betrokken geraakt bij STO. Niet alleen betrokken maar ook enthousiast. Uitspraak uit mijn privé omgeving: “we hebben jou nog nooit zo enthousiast over je werk horen praten”.
Binnen het STO neem ik de taak van controller voor mijn rekening. Uiteindelijk moet de hele subsidie (binnen scholen en bedrijven) vastgelegd, gecontroleerd en verantwoord worden. Mijn taak is om gedurende de looptijd van STO dit proces te bewaken.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan