Wat houdt dat eigenlijk in?

Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs is een landelijke door de overheid gefinancierde beweging, die wordt uitgevoerd in ca veertig regio’s in het land. In de regio Zwolle werken de scholen TalentStad Beroepscollege, Greijdanus, Thorbecke scholengemeenschap, de Ambelt en het Deltion College samen met regionale bedrijven aan een ambitieus regionaal schoolaanbod.

• Op het Thorbecke wordt een module ‘Lassen nil’ en een module ‘Elektrische voertuigen en transport’ ontwikkeld; gaan ze aan de slag met Architecture Lego en vindt er een doorontwikkeling plaats van het Techniektraject.
• Op het Greijdanus wordt een module ‘Van stadfiets tot e-bike’ ontwikkeld en worden makertechnologie en innovatieve technologie nadrukkelijk opgenomen in het in het curriculum.
• TalentStad Beroepscollege gaat zich richten op de ontwikkeling van een curriculum waarin een Tiny House en Tiny Garden wordt ontwikkeld, krijgen de pluslessen rekenen een impuls met een technisch component en wordt er gewerkt aan lessen over de mobiel van de toekomst.
• Techlab

In samenwerking met de betrokken bedrijven en scholen worden er in Zwolle nieuwe keuzemodules ontwikkeld en opgenomen in een Zwolse keuzegids. Ook wil Regio Zwolle een Techlab realiseren, waar niet alleen de VO-scholen maar ook het primair onderwijs gebruik van kan maken. Voor het PO worden masterclasses ontwikkeld, waardoor kinderen al vroeg in aanraking komen met techniek.

STO Zwolle gaat deelnemen aan een netwerkkoepel, waarin verschillende regio’s met elkaar optrekken op het gebied van beeldvorming, professionalisering van docenten en instructeurs en duurzame samenwerking met het bedrijfsleven. Zo is het STO- bureau van STO Zwolle in gesprek met een bedrijf die filmpjes gaat maken die onder andere worden ingezet om de beeldvorming van jongeren over techniek te veranderen.

 

Activiteitenplan

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan