Bestellen bundel Een school in transitie

Voor particulieren
Voor organisaties

Offerte aanvragen voor meerdere bundels (bij minimaal 10 stuks).

Een bijzonder boek ziet het licht!

In het nieuwe schooljaar komt een boek uit met een bijzonder verhaal, vooral voor Greijdanus. Spil van deze geschiedenis is Martin Jan de Jong, die zijn hele leven bezig geweest is met denken over en handelen rond de vraag hoe we alle mensen recht kunnen doen in hun ontwikkeling. Ook mensen die beperkingen hebben, nog jong en onervaren zijn of op een andere manier niet horen bij de wereld van de gemiddelde volwassene.

Vanuit welke mensvisie benaderen we elkaar? Vanuit welke overtuigingen begeleiden we elkaar in het leven? Vanuit zijn ervaringen in de zorg dacht hij ook in het onderwijs na over deze vraag.

Martin Jan wilde zijn visie op onderwijs en de mogelijke uitwerking ervan graag delen. Daarom heeft hij met een groepje collega’s het idee voor een boek opgezet. Bij het grootste deel van de uitwerking is hij betrokken geweest. Het boek bestaat uit veertien hoofdstukken; in elk hoofdstuk staat een aspect van de visie centraal.

Aan de basis van alles ligt de Dialogische Driehoek, van waaruit elk hoofdstuk geschreven is. Het geheel reflecteert op de visieontwikkeling in het kader van het onderwijsconcept GO (Geloof in Onderwijs), waarnaar Greijdanus in de praktische uitwerking stap voor stap onderweg is. Vorming als essentieel onderdeel van het onderwijs, zichtbaar in de didactiek, de pedagogiek, het gebouw, de omgangsvormen.

Veel mensen uit de wereld van onderwijs en wetenschap hebben meegedacht en meegeschreven. Het is een lees-, leer-, werk- en verwonderboek geworden, waarin praktische toepassing en kunstuitingen ook een plek gekregen hebben. Kleurrijk, zoals Martin Jan zelf ook was.
We wilden dat de bundel in een tamelijk korte tijdsspanne tot stand kwam. De ziekte van Martin Jan ging zijn gang, en hij moest de bundel echt geboren zien worden. Verdrietig genoeg is dat niet meer gelukt.

Op 6 maart 2021 overleed Martin Jan. Op 13 maart namen we afscheid van hem. Twee dagen later hadden we weer een redactieoverleg, meer dan ooit geïnspireerd en gemotiveerd om deze bundel het daglicht te doen zien. We zijn nu in het stadium van de drukproef en verheugen ons op het moment waarop we de bundel echt in onze handen kunnen houden.

Mathilde Tempelman-Lam, Louise Janssen, Jonneke Adolfsen

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan