Onderwijsvisie

Missie (Waar we voor staan) | Schitteren in Zijn licht
Greijdanus is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs en wil de ontvangen talenten en mogelijkheden van de jongeren ontwikkelen. Daardoor kunnen zij Christus volgen en zich dienstbaar inzetten.
Schitteren in Zijn licht is dan ook Gods belofte aan ons en ons antwoord aan onze Vader, die naar ons omziet.

Visie (Waar we voor gaan)
Om jongeren te laten schitteren in Zijn licht geven we persoonlijk onderwijs, dat we samen als christenen vormgeven.
Hierbij leggen we het accent op:
• (zelf)verantwoordelijkheid;
• verschil;
• samenhang;
• (christelijke) vorming.
Daardoor kunnen jongeren groeien als verantwoordelijke christenen om, in en voor de wereld, Christus te volgen.

Download onderwijsvisie

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan