Praktijkonderwijs

De eerste klas van het Praktijkonderwijs is een oriƫntatiejaar. In dat jaar wordt gekeken naar de mogelijkheden en talenten. Er is veel ruimte voor praktijk en leren op eigen tempo. De leerlingen hebben allemaal een Individueel Ontwikkelingsplan (MOP). Daarin worden de doelen en vorderingen bijgehouden. Dit MOP wordt met ouders besproken. Daarnaast krijgt de leerling coaching. Tijdens de coachingslessen stelt de mentor samen met de leerling doelstellingen op waaraan de leerling op school wil werken.

Profielvakken
De vakken waarin zijn verdeeld in theorie en praktijk. De theorievakken zijn: Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan, en burgerschap en godsdienst. De vier profielvakken zijn:
Horeca
Techniek
Zorg & Welzijn
Groen & Dier

Stage
In klas 1 en 2 hebben de leerlingen meeloopdagen om zich te oriƫnteren op de arbeidsmarkt. Vanaf het derde leerjaar bereidt de leerling zich voor op de stage. Daarna begint de externe stage (bij een bedrijf). Vanaf leerjaar 4 wordt de stage steeds belangrijker en worden leerlingen voorbereid op de arbeidsmarkt.

MBO2
Vanaf het derde leerjaar is het ook mogelijk om voor te bereiden op de stap naar het MBO. Als een leerling 16 jaar is, mag hij/zij die overstap maken. Dit is voor de leerlingen die goede reken-, lees- en arbeidsvaardigheden bezitten.
De MBO-entree wordt gegeven op onze eigen locatie en wordt ondersteund door Landstede. Een mooi begin voor een vervolgopleiding.

Meer informatie
Caroline Lipke
c.m.lipke@greijdanus.nl

Bekijk dit filmpje!

Greijdanus Zwolle

Andere onderwijsmogelijkheden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan