Praktijkroute

Praktijkroute op het Greijdanus in Zwolle

De eerste klas van de Praktijkroute is een ori├źntatiejaar. In dat jaar wordt gekeken naar de mogelijkheden en talenten. De structuur van het onderwijs ligt nog dicht tegen het vmbo aan. Er is veel ruimte voor praktijk en eigen tempo. Daarnaast houden we in de eerste jaren nadrukkelijk de mogelijke overstap naar de basisberoepsgerichte leerweg in de gaten. De leerlingen hebben allemaal een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Daarin worden de doelen en vorderingen bijgehouden. Dit IOP wordt met ouders besproken. Daarnaast krijgt de leerling coaching. Tijdens de coachingslessen stelt de mentor samen met de leerling doelstellingen op waaraan de leerling op school wil werken.

Vakken
De vakken waarin zijn verdeeld in theorie en praktijk. De theorievakken zijn: Nederlands, wiskunde (rekenen), Engels, loopbaan, en burgerschap en godsdienst. De praktijkvakken zijn: groen, techniek, zorg en welzijn, consumptieve techniek (koken), tekenen, muziek, computer informatiekunde en gym.

Stage
Vanaf het derde leerjaar bereidt de leerling zich voor op de stage. Daarna begint de interne stage (binnen de school) of externe stage (bij een bedrijf). Vanaf leerjaar 4 wordt de stage steeds belangrijker en worden leerlingen voorbereid op de arbeidsmarkt.

MBO
Vanaf het derde leerjaar is het ook mogelijk om voor te bereiden op de stap naar het MBO. Als een leerling 16 is, mag hij die overstap maken. Dit is voor de leerlingen die goede rekenen -en begrijpend lezen vaardigheden bezit.

Informatie 
C. Fokkens, adjunct-directeur Praktijkroute
Email c.fokkens@greijdanus.nl

Greijdanus Zwolle

Andere onderwijsmogelijkheden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan