Geschreven op 05-12-2023

De afdeling tl/havo onderbouw sluit eerste periode af.

We leren op verschillende manieren. Door vaklessen, maar ook door projecten waar verschillende vakken aan gekoppeld zijn. Want een thema staat nooit op zichzelf en pas als je ermee aan de slag gaat ontdek je dat. Daarom sluit de onderbouw tl en tl/h de eerste periode af met projectdagen.

Leerjaar 1 en leerjaar 2 hebben elk een eigen thema waarmee ze aan de slag zijn gaan tijdens de projectdagen. De eerste periode was dit voor klas 1 het thema Positieve groep en klas 2 Van delen word je rijker.

Leerlingen uit klas 1 zitten nog niet zo lang bij ons op school en zijn dus nog erg actief bezig met groepsvorming. We vinden het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt op school en dat  het een positieve bijdrage mag leveren aan het samenleven op Greijdanus.

Tijdens het project bespreken we waarom het belangrijk is dat je je veilig voelt en laten we de leerlingen ervaren dat het ontzettend handig is om samen te werken. Zo hebben we veel samenwerkingsoefeningen gedaan en ontdekt hoe het is om grenzen aan te geven. Want samen kom je verder! En als kers op de taart mochten ze (met een van school gekregen budget) samen een groepsactiviteit bedenken en uitvoeren. Er wordt overlegd, nagedacht, onderhandeld en gerekend. Deze groep heeft een hele leuke dagen gehad en heel veel geleerd (zonder dat ze dat zelf misschien wel doorhadden 😉).

Leerjaar 2 heeft tijdens de projectdagen stilgestaan bij het thema Van delen word je rijker. Dit project is opgezet in samenwerking met hulporganisatie De Verre Naasten. Het project heeft als doel onze medemensen in Noord-India te helpen. Tegelijk werken leerlingen via het thema aan verschillende vakken. Er is lesmateriaal ontwikkeld waardoor wij een heel divers aanbod konden aanbieden.

Op de eerste dag hebben we vooral verteld hoe de situatie in India is. De Verre Naasten heeft nauwe banden met een kerk en door deze kerk financieel te ondersteunen kunnen zij ontwikkelingshulp bieden aan arme boeren in hun omgeving. We hebben een hele concrete koppeling met de lesvakken gemaakt. Zo is er bij Aardrijkskunde verteld over het klimaat en de cultuur waar deze mensen leven, is er bij Godsdienst gesproken over de godsdiensten in dit land en is er vanuit economische invalshoek gekeken wat een microkrediet inhoudt en waarom De Verre Naasten voor deze manier van hulp kiest.

Onze leerlingen zijn uitgedaagd om ook zelf een microkrediet bij elkaar te krijgen, zodat zij kunnen meehelpen aan deze actie. Tijdens de les Nederlands is hun geleerd om promotieteksten te schrijven, zodat ze mensen enthousiasmeren om te doneren.

De projectdagen zijn afgelopen, maar we zijn nog volop bezig in de klassen met de thema’s van het project. Ook zijn de leerlingen van leerjaar 2  nog volop bezig met het opzetten van de acties om geld op te halen. Er worden brownies gebakken en verkocht, auto’s gewassen, diaconies worden benadert voor een collecte in de kerk en er is zelfs een groep van zes jongens die van Dalfsen naar Wielen (Dld) wandelt om geld op te halen. Hun motivatie: de kinderen in India moeten altijd lopen om iets te krijgen (water of onderwijs), wij willen ervaren hoe dat is. Wat een mooie acties! Samen hopen we zo een steentje bij te dragen aan deze wereld.

Deel post met vrienden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan