Talent ontwikkeling

Greijdanus Zwolle

Op het Greijdanus kijken we op het gebied van talentontwikkeling verder dan selecteren en excelleren. Ons onderwijs is erop gericht dat alle leerlingen hun talenten ontdekken. Differentiatie van het onderwijsaanbod en het inzetten van maatwerk voor leerlingen zijn daarbij belangrijke middelen. Op de verschillende afdelingen wordt er op een eigen wijze vorm aan gegeven:

In het vmbo zijn de loopbaanoriëntatie op beroepen (LOB) en de praktische sectororiëntatie (PSO) hulpmiddelen om talenten en interesses bij leerlingen naar boven te halen.

In havo-vwo klassen wordt een vraaggestuurde aanpak toegepast, d.w.z. er wordt aangesloten bij de behoefte/prestatie van de individuele leerling. Er zijn talentcoaches die leerlingen begeleiden bij activiteiten die zij uitvoeren buiten het gewone lesprogramma om.

In vwo 1 en 2 zijn er eens per week drie delta-uren. Leerlingen kunnen daarop intekenen en een keuze maken die past bij hun talent en interesse.

Leerlingen uit vwo 3 die meer uitdaging nodig hebben gaan in gesprek met hun talentcoaches om te kijken wat mogelijk is. Deze leerlingen volgen dan minder reguliere lessen, zodat ze onder schooltijd meer tijd over houden voor hun Talent-taak. Talent-taken komen dus in de plaats van het gewone schoolwerk. Het is niet de bedoeling dat Talent-taken zorgen voor een verzwaring van de werklast, maar zorgen voor meer uitdaging. Voorbeelden van Talent-taken van de afgelopen jaren zijn: online proefstuderen bij diverse universiteiten, het volgen van vak(ken) uit de bovenbouw.

Vanaf vwo en havo 4 kunnen leerlingen intekenen om een internationaal erkend ‘Cambridge Certificate’ te behalen.

Leerlingen van alle afdelingen kunnen ook aan de slag als ‘medewerker’ via het Bureau van Waarden. Leerlingen zijn dan aan het werk als leerlingreporter of als ondersteuner bij de Chromebook helpdesk.

Daarnaast is het voor alle leerlingen mogelijk om mee te doen aan activiteiten op allerlei terreinen. Deze worden meestal georganiseerd buiten de gewone lessen om.

Greijdanus Zwolle

Andere onderwijsmogelijkheden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan