Techniek en Technologie

Vanaf dit schooljaar zijn alle technieklokalen van Greijdanus Hardenberg vernieuwd en aangepast aan de nieuwe Technologie die ook in het vervolgonderwijs wordt gevraagd. We zijn hiermee voorloper op het gebied van onderwijs in Techniek en Technologie!

Ontdekken, Oplossen, Maken, Testen en Delen
Kenmerk van dit onderwijs is dat leerlingen vanuit een onderzoekende houding leren in de praktijk met de nieuwste relevante technologie. Dat wil zeggen dat leerlingen werken met een creatieve cyclus van Ontdekken, Oplossen, Maken, Testen en Delen.

Vmbo
In de onderbouw van het vmbo is gekozen voor vier leergebieden van innovatie en prototyping:
1. Digitale fabricage
2. Robotica
3. Interactive Technologie
4. Mixed Reality

In de bovenbouw van vmbo basis en kader kunnen leerlingen kiezen uit D&P en Techniek Breed.

Havo en vwo
In de onderbouw havo en vwo werken we volgens het principe van Onderzoek & Ontwerp. Dit vak krijgen leerlingen in de tweede klas. In de eerste klas starten we al met werken volgende dit principe. Daarnaast zijn leerlingen vooral bezig met het werken in vakoverstijgende modules. In deze modules gaan theorie, kennis en het toepassen van deze kennis hand in hand. Dit levert prachtige producten op!

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan