Vmbo

Vmbo op het Greijdanus in Zwolle

Het vmbo is onderverdeeld in een basisberoepsgerichte leerweg (bb), een kaderberoepsgerichte leerweg (kb), een gemengde leerweg (gl) en een theoretische leerweg (tl).

> In de bovenbouw bb en kb kunnen leerlingen kiezen voor Techniek Breed of Dienstverlening en Producten (D&P). Bij Techniek Breed kunnen twee richtingen worden onderscheiden: BWI en PIE (‘bouwen, wonen en interieur’ en ‘produceren, installeren en energie’).

> De gemengde leerweg houdt in dat tl-leerlingen naast zes theorievakken ook examen doen in D&P of Techniek Breed met de richtingen BWI of PIE.

> In de bovenbouw tl hebben de leerlingen de keuze uit vier profielen: techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw. Het betreft hier vakkenpakketten waardoor de aansluiting met de verschillende vormen van het mbo is verzekerd. Aanvullend op wat de meeste scholen voor voortgezet onderwijs in het vmbo aanbieden, biedt Greijdanus Zwolle leerlingen ook:

> Een tl/h-stroom. Leerlingen van wie nog niet duidelijk is of zij de havo kunnen doen worden in deze klassen geplaatst. Zowel na het eerste als het tweede jaar kan instroom in havo-klassen plaatsvinden. Maar ook in het derde en vierde jaar worden leerlingen die eerst het tl-diploma halen uitgedaagd op een wijze die veel overeenstemming heeft met de aanpak op het havo. Zij kunnen daarna alsnog naar havo 4.

> Een structuurklas in het vmbo. Leerlingen die meer zorg nodig hebben dan gewoonlijk op een reguliere school voor voortgezet onderwijs kan worden geboden, kunnen bij de afdelingen basisberoepsgerichte leerweg/kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg/havo, onder strikte voorwaarden in een structuur(brug)klas worden geplaatst. Deze periode duurt twee jaar. Daarna stromen deze leerlingen in reguliere klassen in.

Greijdanus Zwolle

Andere onderwijsmogelijkheden

Op deze scholen wordt vmbo aangeboden

Hieronder zie je op welke scholen je de vmbo kan volgen.

Meppel
Bekijk pagina
Zwolle
Bekijk pagina
Enschede
Bekijk pagina
Hardenberg
Bekijk pagina

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan