Vwo bovenbouw

Vwo Bovenbouw – Zwolle

Bij Greijdanus Zwolle kan jij jouw vwo-diploma halen. Deze opleiding duurt zes jaar. Je wordt in deze tijd klaargestoomd voor de universiteit. De eerste drie jaar doe je vwo-delta, gymnasium of havo/vwo.

In jaar drie kies je een profiel. Dit is Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij of Cultuur & Maatschappij. Alle profielen hebben een paar vaste vakken, maar daarnaast heb je ook het vrije deel waar je twee vakken uit kunt kiezen. Zo verdiep en verbreed je jouw examenpakket. In het laatste blok van jaar drie (meivakantie-zomervakantie) werk je al in dit profiel om te wennen aan de bovenbouw en om te ervaren of het vak- en profielkeuze past bij je verwachtingen. Halverwege jaar vier kan je ervoor kiezen om een deelvak af te stoten, maar veel leerlingen houden hun vakken. In deze vakken zal je uiteindelijk examen doen.

Wij bieden een breed vakkenaanbod aan, denk hierbij aan filosofie, maatschappijwetenschappen, mens & religie, natuur-leven-technologie en informatica. Alle opties staan in het profielkeuzeformulier die je hieronder kunt aanklikken.

Natuurlijk zijn er ook vakken die alle leerlingen volgen, zoals Nederlands, Engels, Maatschappijleer, LO en (in bijna alle gevallen) CKV. Als je hier Grieks en Latijn aan toevoegt, haal je jouw gymnasium diploma.

Vakkenpakket / profielkeuzes

Benieuwd welke vakken je kunt kiezen? Bekijk het profielkeuzeformulier.

Academische vorming

Academische vorming is het aanleren van vaardigheden die je van iemand met een wetenschappelijke opleiding mag verwachten. Om onze jongeren op de vwo-afdeling voor te bereiden op deze opleiding starten wij vanaf leerjaar 1 met het aanleren van deze vaardigheden. Ieder leerjaar zal de leerling meer leren en kunnen toepassen, om in vwo 6 met een sterke basis te staan voor de stap naar de universiteit.

Vanaf vwo 1 is er jaarlijks een projectweek rondom academische vorming. In deze projectweek staat één thema centraal. Iedere leerlaag gaat met dit thema op eigen niveau aan de slag, met als doel om in vwo 6 te beschikken over academische vaardigheden m.b.t. het doen van onderzoek. De vwo-onderbouw en –bovenbouw hebben hier zes doelen voor opgesteld. 

  • We willen samenwerking tussen vwo-onderbouw en -bovenbouw versterken.
  • We willen onze leerlingen goed voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs. 
  • We willen het vwo een duidelijk(er) (pre)academisch profiel geven. 
  • We willen leerlingen en lesgevers motiveren om onderzoek te (leren) doen. 
  • We willen de beoordeling en kwaliteit van het profielwerkstuk in vwo 6 standaardiseren en verhogen. 
  • Naast cognitieve en procedurele kennis van het onderzoek doen, willen we de leerlingen ook de vormingsdimensie (nieuwsgierigheid, kritische blik, ethische kant van onderzoek doen) aanbieden.

Buitenschoolse activiteiten 

Greijdanus wil alle leerlingen kennis laten maken met andere landen door deze te bezoeken. In de bovenbouw worden meerdere excursies georganiseerd naar omringende landen. Deze excursies zijn gerelateerd aan vakken of aan onze vormingsdoelen. Tijdens de excursies kunnen we een verdiepingsslag maken m.b.t de lesstof die op school eigen is gemaakt, geloofsgenoten in een andere culturele context ontmoeten en kennismaken met het onderwijs in een ander land. Hierbij streven wij naar de meest duurzame middelen qua vervoer, locatie en activiteiten.

Projectdagen 

Ieder schooljaar organiseren wij twee projectdagen. Deze dagen staat er in de hele bovenbouw één thema centraal. Iedere projectdag is anders ingericht. We wisselen af met sprekers die informatie geven, het bekijken van een documentaire, in gesprek gaan met ervaringsdeskundige, het in groepsverband bespreken. Zo is er in vwo 4 een projectdag ‘de dag van de democratie’, in vwo 5 een Holocaust Memorial Day en een ‘Dag van de Duurzaamheid’. 

Vorming – oogstmoment

Iedere leerling groeit en wordt steeds meer zelfbewust. Dat proces noemen we vorming. In elk leerjaar wordt aan het einde van het schooljaar een oogstmoment georganiseerd, waarin leerlingen in groepjes met de mentor terug-, vooruit- en omhoogkijken op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling, hun geloof en hun onderwijs. Die momenten leveren waardevolle, bijzondere en mooie gesprekken op.  

Samenwerkingen 

In de vwo-bovenbouw werken wij veel samen met hogescholen en universiteiten. Leerlingen en docenten zijn bijvoorbeeld voor kortere of langere tijd gedetacheerd bij bijvoorbeeld de Rijksuniversiteit Groningen (Scholierenacademie) en de Universiteit Twente. Ook zijn er samenwerkingen op het gebied van het profielwerkstuk met Windesheim, de Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool VIAA in Zwolle. 

Hoogbegaafdheidsbegeleiding 

Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn worden begeleid door de mentor en door HB-coaches die specifiek zijn opgeleid om deze leerlingen te begeleiden. Zij hebben kennis over hoogbegaafdheid en de behoeftes die er bij deze leerlingen zijn op het gebied van leren, maar ook op sociaal emotioneel gebied. HB-coaches werken met kleine groepjes meer- of hoogbegaafde leerlingen of met individuele leerlingen tijdens lestijd om hen te ondersteunen en uit te dagen.

Meer weten over vwo bovenbouw?

Neem contact met ons op om meer informatie te ontvangen over vwo bovenbouw. Onze contactpersoon staat voor je klaar.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan