Leerling aanmelden

Kom jij volgend jaar bij ons op school? Wat superleuk, we hebben zin om je te ontmoeten! Hieronder vind je de aanmeldformulieren.

Aanmeldformulier eerste leerjaar
Aanmeldformulier hogere leerjaren

Kennismakingsgesprek

Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden hebben wij een kennismakingsgesprek. Het doel van dit kennismakingsgesprek is om als school en ouders/jongere een goede start te maken voor actieve deelname aan het onderwijs van Greijdanus. Samen met u willen we kunnen werken aan de missie van de school: ‘Kom Leren, Geloven, Leven!’. We hebben het dan vooral over hoe we ons geloof in God in de schoolpraktijk een plek geven. Daarom is het belangrijk met elkaar te verkennen hoe we er van beide kanten in staan. Lees meer over dit gesprek in ons informatieboekje.

U kunt zich via de website inschrijven voor een kennismakingsgesprek bij de vestigingen Zwolle, Meppel en Hardenberg. Bij vestiging Enschede krijgt u na aanmelding een uitnodiging. Het gesprek vindt plaats in de periode april/mei, op locatie van de vestiging en duurt ongeveer een half uur. Lees ter voorbereiding ons Identiteitsdocument.

Voor alle inschrijvingen geldt dat de ouders en de schoolleiding achteraf en met wederzijds goedkeuren een Ouder- en Schoolverklaring ondertekenen. Hierin staat dat we samen invulling zullen geven aan het Identiteitsdocument. Ouders en schoolleiding zijn daarop dan ook aanspreekbaar.

Mocht u nog vragen hebben over de procedure met betrekking tot de inschrijving van nieuwe leerlingen, dan kunt u contact opnemen met de betreffende vestiging.

Aanmelden kennismakingsgesprek

Identiteit

Greijdanus is een school die werk wil maken van haar gereformeerde identiteit. Dat heeft op veel manieren betekenis. Hoe wij daar invulling aan geven, hebben wij opgeschreven in ons ‘Identiteitsdocument’.

Lees Identiteitdocument

Download via onderstaande link het aanmeldformulier voor komend schooljaar.

Aanmeldformulier

Bekijk de resultaten van onafhankelijk kwaliteitsonderzoek scholen

Scholen op de Kaart

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan