Home / Aanmelden

Leerling aanmelden

Kennismakings-gesprek

Aanmelden gesprek

Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden hebben wij een kennismakingsgesprek. Het doel van dit kennismakingsgesprek is om als school en ouders/jongere een goede start te maken voor actieve deelname aan het onderwijs van Greijdanus. We hebben het dan vooral over hoe we ons geloof in God in de schoolpraktijk een plek geven. Samen met u willen we kunnen werken aan de missie van de school: ‘Schitteren in Zijn licht’. Daarom is het belangrijk met elkaar te verkennen hoe we er van beide kanten in staan. Het gesprek vindt plaats bij Greijdanus in de periode april/mei en duurt ongeveer een half uur. Leest u voor de voorbereiding ons Identiteitsdocument.

U kunt zich hier via de website inschrijven voor een kennismakingsgesprek bij de vestigingen Zwolle en Meppel. Voor de andere vestigingen (Hardenberg en Enschede) krijgt u na aanmelding een uitnodiging. Het gesprek vindt plaats in de periode april/mei, op locatie van de vestiging en duurt ongeveer een half uur.

Voor alle inschrijvingen geldt dat de ouders en de schoolleiding naderhand en met wederzijds goedkeuren een zogenoemde Ouder- en Schoolverklaring ondertekenen, waarmee wordt benadrukt dat partijen gezamenlijk invulling zullen geven aan het Identiteitsdocument. Ouders en schoolleiding zijn daarop dan ook aanspreekbaar.

Mocht u nog vragen hebben over de procedure met betrekking tot de inschrijving van nieuwe leerlingen, dan kunt u contact opnemen met de betreffende vestiging.

Identiteit

Greijdanus is een school die werk wil maken van haar gereformeerde identiteit. Dat heeft op veel manieren betekenis. Hoe wij daar invulling aan geven, hebben wij opgeschreven in ons ‘Identiteitsdocument’. Van ouders die kiezen voor het Greijdanus verwachten wij dat ze zich van harte kunnen vinden  in ons identiteitsdocument. Zo geven wij samen invulling aan gereformeerd onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. De inschrijving van leerlingen is daarmee geen automatisme. Een kennismakingsgesprek is dan ook standaard onderdeel van de aanmelding.

Lees Identiteitdocument

Download via onderstaande link het aanmeldformulier voor komend schooljaar.

Aanmeldformulier

Bekijk de resultaten van onafhankelijk kwaliteitsonderzoek scholen

Scholen op de Kaart

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan