Greijdanus Zwolle

Dit maakt Greijdanus Zwolle uniek

Elke dag gaan er ruim 2000 leerlingen naar het Greijdanus in Zwolle. De school biedt de hele breedte van onderwijsniveaus aan. Je krijgt begeleiding wanneer je extra ondersteuning nodig hebt of bepaalde lesstof lastig vindt, maar je kunt ook extra uitdaging aangaan. Met vwo-delta krijg je onderwijs op gymnasiumniveau waarbij er de mogelijkheid is om in alle richtingen te verbreden, te verdiepen, te versnellen of te vertragen.

Vanuit een goede basis

Onderscheidend onderwijs

Greijdanus is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs en wil de ontvangen talenten en mogelijkheden van de jongeren ontwikkelen. Daardoor kunnen zij Schitteren in Zijn licht.

Vmbo Zwolle
Bekijk pagina
Tl/havo Zwolle
Bekijk pagina
Havo/vwo Zwolle
Bekijk pagina
Vwo-delta Zwolle
Bekijk pagina
mask
Begeleiding voor de juiste onderwijskeuze

Begeleiding

Naast het lesgeven in de verschillende vakken besteden wij op onze school ook veel aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn: keuzebegeleiding door de decanen, mentorlessen en begeleidings-/extra- uren. Uiteraard bespreken docenten regelmatig de vorderingen van individuele leerlingen tijdens hun bijeenkomsten.

Elke leerling heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio verenigd in het Samenwerkingsverband IJssel Vecht, zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Hier wordt ook de verdeling van de zorggelden  geregeld.

Bij de aanmelding van leerlingen op het Greijdanus in Zwolle in relatie tot passend onderwijs zijn een aantal zaken van belang.

Lees verder

Bij de begeleiding van uw kind(eren) neemt de mentor een belangrijke plaats in. Hij/zij is dan ook het eerste aanspreekpunt voor u en uw zoon of dochter. Tijdens de studie kan een leerling tegen problemen aanlopen die zijn/haar ontwikkeling stagneren. Dit kunnen moeilijkheden zijn op het gebied van het leren, problemen in de sociale contacten of op het persoonlijke vlak. In deze situaties is dus de mentor in de eerste plaats verantwoordelijk voor opvang en ondersteuning. Vaak kunnen moeilijkheden al worden opgelost door wat extra aandacht en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken en overleg met u.

Soms vraagt de begeleiding te veel tijd van een mentor of zijn de problemen van dien aard dat er specifieke deskundigheid nodig is. Op zo’n moment kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider of van docenten die op een bepaald gebied een begeleidingstaak hebben.

Op het Greijdanus kunnen we leerlingen met een structurele ondersteuningsbehoefte meer 1 op 1 begeleiden in één van de drie Steunpunten buiten de klas. Bij deze Steunpunten werken professionals samen met de mentor en de leerling aan de hand van een Onderwijs Ondersteunings Perspectiefplan (OPP). Via een leerlingbegeleider kan een leerling worden aangemeld bij een Steunpunt.

Ook is er eventueel nog de mogelijkheid een beroep te doen op instanties binnen de jeugdzorg. Dit gaat altijd in overleg met de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleiders laten zich daarnaast adviseren door het ondersteuningsteam.

Wij adviseren u om bij vragen en/of voor meer informatie over ons zorgaanbod contact op te nemen met de coördinator leerlingondersteuning:

Dhr. E.F. Schrik | Mail: e.f.schrik@greijdanus.nl | Tel: 038 – 4698 590

Kind aanmelden voor Greijdanus

Wanneer je je eerste kind wilt aanmelden voor het Greijdanus, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Doel van dit gesprek is dat onze school en u als ouders kennis maken met elkaar en daarmee ook kennis nemen van elkaars drijfveren.

Informatie over aanmelden

Direct naar:

aanmeldformulieren

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan