Home / Hardenberg

Greijdanus Hardenberg

Dit maakt Greijdanus Hardenberg uniek

Elke dag gaan er bijna 900 leerlingen naar het Greijdanus in Hardenberg. Je kunt op deze vestiging les krijgen op alle onderwijsniveaus.  De school is onderverdeeld in vier kleinere teams zodat elke leerling op zijn eigen niveau in een klein, herkenbaar verband, onderwijs kan volgen wat bij hem of haar past.

Vanuit een goede basis

Onderscheidend onderwijs

Greijdanus is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs en wil de ontvangen talenten en mogelijkheden van de jongeren ontwikkelen. Daardoor kunnen zij Schitteren in Zijn licht.

Vmbo Hardenberg
Bekijk pagina
Tl/havo Hardenberg
Bekijk pagina
Havo/vwo Hardenberg
Bekijk pagina
Persoonlijke leerroutes Hardenberg
Bekijk pagina

Aankomende events

Door het jaar heen organiseren we diverse activiteiten voor nieuwe leerlingen.

20-11-2019 Hardenberg
Greijdanus Experience en Survival (Hardenberg)
Ga naar evenement
22-01-2020 Hardenberg
Open dag Greijdanus (Hardenberg)
Ga naar evenement
11-02-2020 Hardenberg
Workshop VO (Hardenberg)
Ga naar evenement
mask

Begeleiding

Naast het lesgeven in de verschillende vakken besteden wij op onze school ook veel aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn: keuzebegeleiding door de decanen, mentorlessen en begeleidings- /extra- uren. Uiteraard bespreken docenten regelmatig de vorderingen van individuele leerlingen tijdens hun bijeenkomsten.

Elke leerling heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio verenigd in het Samenwerkingsverband NO-Overijssel, zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Hier wordt ook de verdeling van de zorggelden  geregeld.

Bij de aanmelding van leerlingen op het Greijdanus in Hardenberg in relatie tot passend onderwijs zijn een aantal zaken van belang.

Bij de begeleiding van uw kind(eren) neemt de mentor een belangrijke plaats in. Hij/zij is dan ook het eerste aanspreekpunt voor u en uw zoon of dochter. Tijdens de studie kan een leerling tegen problemen aanlopen die zijn/haar ontwikkeling stagneren. Dit kunnen moeilijkheden zijn op het gebied van het leren, problemen in de sociale contacten of op het persoonlijke vlak.In deze situaties is dus de mentor in de eerste plaats verantwoordelijk voor opvang en ondersteuning. Vaak kunnen moeilijkheden al worden opgelost door wat extra aandacht en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken en overleg met u.

Soms vraagt de begeleiding te veel tijd van een mentor of zijn de problemen van dien aard dat er specifieke deskundigheid nodig is. Op zo’n moment kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider of van docenten die op een bepaald gebied een begeleidingstaak hebben.

Op het Greijdanus kunnen we leerlingen met een structurele ondersteuningsbehoefte meer 1 op 1 begeleiden in één van de drie Steunpunten buiten de klas. Bij deze steunpunten werken professionals samen met de mentor en de leerling aan de hand van een Onderwijs Ondersteunings Perspectiefplan (OPP). Via een leerlingbegeleider kan een leerling worden aangemeld bij een steunpunt.

Ook is er eventueel nog de mogelijkheid een beroep te doen op instanties binnen de jeugdzorg. Dit gaat altijd in overleg met de leerlingbegeleider De leerlingbegeleiders laten zich daarnaast adviseren door het ondersteuningsteam.

Wij adviseren u om bij vragen en/of voor meer informatie over ons zorgaanbod contact op te nemen met de zorgcoördinator:

Dhr. A.D. Roorda | Mail: a.d.roorda@greijdanus.nl | Tel: 038 – 469 8504

Tijd voor de volgende stap

Kind aanmelden voor Greijdanus

Wanneer je je eerste kind wilt aanmelden voor het Greijdanus, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Doel van dit gesprek is dat onze school en u als ouders kennis maken met elkaar en daarmee ook kennis nemen van elkaars drijfveren.

Informatie over aanmelden

Direct naar:

aanmeldformulieren

Nieuws

27-08-2019 Greijdanus
Start nieuw schooljaar
Lees artikel

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan