Greijdanus Hardenberg

Aftermovie Open Dag!

Kom langs!

07-02-2023 Hardenberg
Workshop voortgezet onderwijs Hardenberg (7 feb)
Ga naar evenement

Vanuit een goede basis

Onderscheidend onderwijs

Greijdanus Hardenberg biedt persoonlijke leerroutes aan op elk niveau, in een rustig, veilig en overzichtelijk leerklimaat. Het onderwijs is georganiseerd in vaste teams van docenten rond de leerling. De uitwerking van deze visie is ook terug te vinden in het gebouw: elk team heeft zijn eigen kleinschalige afdeling waar de leerling de lessen volgt. Greijdanus Hardenberg biedt alle onderwijsniveaus aan. Van vmbo-basis in diverse afstudeerrichtingen tot tweefasen-vwo en een gymnasiumopleiding.

Ons techniekonderwijs richt zich op de toekomst: leerlingen leren programmeren en werken met schone techniek. Er zijn veel mogelijkheden om talenten te ontwikkelen. Alle leerlingen krijgen de kans om internationaal te leren door uitwisselingen en onderwijsprojecten met scholen in het buitenland.

Greijdanus Hardenberg is een streekschool en is gelegen naast het trein- en busstation.

Vmbo Hardenberg
Bekijk pagina
Havo/vwo Hardenberg
Bekijk pagina
Persoonlijke leerroutes Hardenberg
Bekijk pagina
Techniek en Technologie
Bekijk pagina
mask

Begeleiding

Naast het lesgeven in de verschillende vakken besteden wij op onze school ook veel aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn: keuzebegeleiding door de decanen, mentorlessen en begeleidings-/extra- uren. Uiteraard bespreken docenten regelmatig de vorderingen van individuele leerlingen tijdens hun bijeenkomsten.

> Dit overzicht geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden.

Elke leerling heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio verenigd in het Samenwerkingsverband NO-Overijssel, zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Hier wordt ook de verdeling van de zorggelden  geregeld.

Neem voor meer informatie over passend onderwijs en aanmelding bij Greijdanus contact met ons op.

Bij de begeleiding van leerlingen neemt de mentor een belangrijke plaats in. Hij is dan ook het eerste aanspreekpunt. Tijdens de studie kan een leerling tegen problemen aanlopen die zijn/haar ontwikkeling stagneren. Dit kunnen moeilijkheden zijn op het gebied van het leren, problemen in de sociale contacten of op het persoonlijke vlak. In deze situaties is dus de mentor in de eerste plaats verantwoordelijk voor opvang en ondersteuning. Vaak kunnen moeilijkheden al worden opgelost door wat extra aandacht en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken en overleg met de ouders.

De mentor begeleidt de leerling ook extra bij het leren-leren. In het vmbo gebeurt dat in de vaste mentoruren. In deze uren krijgen leerlingen hulp bij plannen en organiseren en het leren van de mentor. In havo en vwo krijgen leerlingen naast de vaste mentoruren ook B+ uren van de mentor. In die uren werken leerlingen aan de vaardigheden plannen en organiseren, woordjes leren en samenvatten.

Soms vraagt de begeleiding te veel tijd van een mentor of zijn de problemen van dien aard dat er specifieke deskundigheid nodig is. Op zo’n moment kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider. Leerlingbegeleiders op Greijdanus Hardenberg hebben een afgeronde opleiding contextuele leerlingbegeleiding. Zij zijn tevens opgeleid als officiële vertrouwenspersoon. Daarnaast beschikt de school over een speciaal opgeleide dyslexiespecialist, dyscalculiespecialist en een hoogbegaafdheidsspecialist.

Op het Greijdanus kunnen we leerlingen met een structurele ondersteuningsbehoefte meer 1 op 1 begeleiden in het Steunpunt buiten de klas. Bij het Steunpunt werken professionals samen met de mentor en de leerling aan de hand van een Onderwijs Ondersteunings Perspectiefplan (OPP). Via een leerlingbegeleider kan een leerling worden aangemeld bij het Steunpunt.

Ook is er eventueel nog de mogelijkheid een beroep te doen op instanties binnen de jeugdzorg. Dit gaat altijd in overleg met de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleiders laten zich daarnaast adviseren door het ondersteuningsteam. Er loopt vanaf voorjaar 2020 een pilot in samenwerking met de gemeente en de jeugdhulpverlening, waarbij de nadruk ligt op preventie van angst- en depressieklachten onder jongeren.

Heb je vragen of wil je meer informatie over ons zorgaanbod? Neem dan contact op met de coördinator leerlingondersteuning:

Dhr. A.D. Roorda | Mail: a.d.roorda@greijdanus.nl | Tel: 038 – 469 8508

Tijd voor de volgende stap

Kind aanmelden voor Greijdanus

Wanneer je je eerste kind wilt aanmelden voor het Greijdanus, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Doel van dit gesprek is dat onze school en u als ouders kennis maken met elkaar en daarmee ook kennis nemen van elkaars drijfveren.

Informatie over aanmelden

Direct naar:

aanmeldformulieren

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan