Kom leren, geloven, leven bij

Greijdanus Enschede

Kom jij na de zomervakantie ook bij ons op school?

Je kunt je nu aanmelden voor leerjaar 2024-2025!

Klik hier

Bekijk de aftermovie van de Open Dag 2024!

Neem een kijkje in onze school:

 

Dit is Greijdanus Enschede!

Elke dag gaan er ruim 160 leerlingen naar het Greijdanus in Enschede. De vestiging in Enschede is een kleine school, hierdoor weten we wie je bent en wat je kunt. Dit geeft ons de mogelijkheid om uitdagend en betekenisvol onderwijs aan te bieden dat aansluit bij elke leerroute en de actualiteit. Bij ons op school leer je om zelf keuzes te maken. Je krijgt zelf verantwoordelijkheid voor je leerproces. We dagen je uit waar het kan en ondersteunen waar het nodig is. Kom! Wij nodigen je van harte uit om ook onderdeel te worden van onze school. We beloven dat we elkaar elke schooldag weer zullen uitdagen om te leren, gelovenleven!

Dit vind je bij ons:

Vmbo Enschede
Bekijk pagina
Havo/vwo Enschede
Bekijk pagina
Gepersonaliseerd leren Enschede
Bekijk pagina
Buitsenschools leren Enschede
Bekijk pagina

Kom langs!

27-03-2024 Enschede
Aanmelddagen Enschede
Ga naar evenement
26-03-2024 Enschede
Aanmelddagen Enschede
Ga naar evenement

Thematisch onderwijs

In de onderbouw bieden wij thematisch onderwijs aan. Elke periode geven we vanuit een bepaald thema onze lessen. We starten de periode met een startactiviteit met impact, om zo het thema goed neer te zetten. Vervolgens leer je in de weken daarop tijdens de vaklessen kennis en vaardigheden aan die nodig zijn in de zogenaamde oogstweek. In de oogstweek volg je verschillende projecten waarin je de aangeleerde kennis en vaardigheden toepast. Op deze manier wordt leren betekenisvol.

De combiklas!

Op Greijdanus Enschede wordt gewerkt met ‘heterogene brugklassen’. Dat betekent dat leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van verschillende afdelingen met elkaar werken. Iemand met een kaderopleiding werkt dan bijvoorbeeld samen met iemand die de havo doet. Dat vinden we belangrijk, omdat we werken met een uitgesteld schooladvies. Een leerling komt binnen met het schooladvies van de basisschool. Wij zijn verplicht om dat schooladvies over te nemen en plaatsen de leerling op de juiste opleiding. Omdat wij werken met gemengde (heterogene) brugklassen, besluiten we pas 1,5 jaar na inschrijving op welke opleiding we de leerling verder willen laten gaan. Soms zien we dan leerlingen die instromen op kader, maar zich zo goed ontwikkelen dat zij de tl-afdeling verder kunnen volgen. Of iemand die op tl-afdeling instroomt en op havo verder kan. Anders om komt ook wel eens voor.

Op deze manier zorgen we ervoor dat het basisschooladvies zorgt voor een goede start op de middelbare school, maar dat dat ook kan veranderen als een leerling zich ontwikkelt. En dat geeft mooie kansen voor iedereen!

mask

Begeleiding

Naast het lesgeven in de verschillende vakken besteden wij op onze school ook veel aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn: keuzebegeleiding door de decanen, mentorlessen en begeleidings-/extra- uren. Uiteraard bespreken docenten regelmatig de vorderingen van individuele leerlingen tijdens hun bijeenkomsten.

Bij de begeleiding van uw kind(eren) neemt de mentor een belangrijke plaats in. Hij/zij is dan ook het eerste aanspreekpunt voor u en uw zoon of dochter. Tijdens de studie kan een leerling tegen problemen aanlopen die zijn/haar ontwikkeling stagneren. Dit kunnen moeilijkheden zijn op het gebied van het leren, problemen in de sociale contacten of op het persoonlijke vlak. In deze situaties is dus de mentor in de eerste plaats verantwoordelijk voor opvang en ondersteuning. Vaak kunnen moeilijkheden al worden opgelost door wat extra aandacht en hulp, bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken en overleg met u.

Soms vraagt de begeleiding te veel tijd van een mentor of zijn de problemen van dien aard dat er specifieke deskundigheid nodig is. Op zo’n moment kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider of van docenten die op een bepaald gebied een begeleidingstaak hebben.

Op het Greijdanus kunnen we leerlingen met een structurele ondersteuningsbehoefte meer 1 op 1 begeleiden in het Steunpunt buiten de klas. Bij dit Steunpunt werken professionals samen met de mentor en de leerling aan de hand van een Onderwijs Ondersteunings Perspectiefplan (OPP). Via een leerlingbegeleider kan een leerling worden aangemeld bij het Steunpunt.

Ook is er eventueel nog de mogelijkheid een beroep te doen op instanties binnen de jeugdzorg. Dit gaat altijd in overleg met de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleiders laten zich daarnaast adviseren door het ondersteuningsteam.

Elke leerling heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio verenigd in het Samenwerkingsverband VO2302 Twente Oost, zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Hier wordt ook de verdeling van de zorggelden geregeld.

Neem voor meer informatie over passend onderwijs en aanmelding bij Greijdanus contact met ons op.

Voor meer informatie over ons ondersteuningsaanbod kun je contact opnemen met mevrouw A.M. Odink (Steunpunt-coördinator).
Mw. A.M. Odink | Mail: a.odink@greijdanus.nl | Tel: 038 – 4 698 530

Voor meer informatie over inschrijving en passend onderwijs in het algemeen kun je contact opnemen met meneer M. Brouwer, vestigingsdirecteur Greijdanus Enschede.
Dhr. M. Brouwer | Mail: m.brouwer@greijdanus.nl | Tel: 038 – 4 698 532

Tijd voor de volgende stap

Kind aanmelden voor Greijdanus

Wanneer je jouw eerste kind wilt aanmelden voor Greijdanus, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Doel van dit gesprek is dat onze school en de ouders kennismaken met elkaar en daarmee ook kennis nemen van elkaars drijfveren.

Informatie over aanmelden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan