Organisatie

mask

Bestuur en directie

G.J. Niewold, vestigingsdirecteur Zwolle

C. van der Meulen, vestigingsdirecteur Hardenberg

E. den Ouden, vestigingsdirecteur Meppel

M. Brouwer, vestigingsdirecteur Enschede

Het Greijdanus met vestigingen in Hardenberg, Enschede, Meppel en Zwolle gaat uit van de ‘Stichting Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Oost Nederland te Zwolle’. De stichting heeft als norm de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God; daarbij onderschrijft zij de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze geleerd worden in de Gereformeerde Kerken. De stichting regelt de exploitatie van de school.

De stichting kent twee organen:
1. College van Bestuur
2. Raad van Toezicht

T 038 – 469 8620
E secretariaat@greijdanus.nl

T.A. Sebens Msc –  voorzitter van het College van Bestuur
> (Neven)functies: Vanuit Greijdanus: Voorzitter stuurgroep IJssel-Veluwe (samen opleiden), Voorzitter DB SWV VO 2203, Lid samenwerkingsverband GO|ON

Mw.drs. D.G. Rots – voorzitter, remuneratiecommissie
> (Neven)functies: Communicatietrainer en dagvoorzitter voor Bureau ROTS, Fractievoorzitter ChristenUnie Zwolle

Prof. dr. J.P. van Buuren RA – auditcommissie / plaatsvervangend voorzitter

> (Neven)functies:
Professor Auditing & Assurance aan Nyenrode Business Universiteit, Oprichter en bestuurder van LUDUS Serious Gaming Infrastructures,Eigenaar Van Buuren Advies & Ontwikkeling

Prof.dr. J. Dekker

> (Neven)functies: Opleidingsdirecteur van de Theologische Universiteit Kampen, bijzonder hoogleraar Henk de Jong-leerstoel Bijbelonderzoek en identiteit Theologische Universiteit Kampen, Gastdocent Faculté de Théologie Evangélique ‘Shalom’ Ndjamena (Tsjaad), Tutor Greenwich School of Theology (North-West University Potchefstroom, Zuid-Afrika).

Mw. G. Groen-Baas MSc – auditcommissie
> (Neven)functies: Directeur bedrijfsvoering bij Leger des Heils Gelderland

Drs. L. (Leo) van Hoorn
> (Neven)functies: Hoofddocent Christelijke Hogeschool Ede, zelfstandig adviseur organisatieontwikkeling, ambtsdrager.

T 038 – 469 8620
E raadvantoezicht@greijdanus.nl

Schitteren in Zijn licht

mask

Stafdiensten

De stafdiensten ondersteunen de onderwijsorganisatie op de beleidsterreinen Administratieve Diensten, P&O, ICT & Repro, Facilitair Management en Communicatie. Ze adviseren, faciliteren en hebben een control- en verantwoordingstaak richting het CvB en de vestigingen. Hieronder vind je de contactgegevens.

Mw. E.M. ter Horst-Hakvoort
T 038 – 469 8580
E e.m.terhorst@greijdanus.nl

C.B. Broekroelofs
T 038 – 469 8624
E c.b.broekroelofs@greijdanus.nl

H. Rozemuller
T 038 – 469 8622
E h.rozemuller@greijdanus.nl

M.M. van der Graaf
T 038 – 469 8631
E m.m.vandergraaf@greijdanus.nl

Mw. M.E. Stam-Tiekstra
T 038 – 469 8646
E m.e.stam@greijdanus.nl

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan