Greijdanus Meppel

Data voorlichting / open dagen / ontdekmiddag
Bekijk de agenda

Activiteiten voor nieuwe leerlingen

05-11-2021 Meppel
Ontdekmiddag Meppel
Ga naar evenement
17-11-2021 Meppel
Informatieavond Meppel – 17 november
Ga naar evenement
28-01-2022 Meppel
Open dag Meppel
Ga naar evenement

Kom kennismaken!

De komende tijd organiseren we allerlei leuke activiteiten zodat jij en je ouders kennis kunnen maken met onze school. Een open dag, Greijdanus Experience, open lesmiddagen en nog meer! We hopen je hiermee zo veel mogelijk te helpen bij de juiste schoolkeuze. Neem een kijkje in de agenda voor alle activiteiten.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de contactpersoon speciaal voor nieuwe leerlingen.

Online kijkje in onze school!

Vanuit een goede basis

Onderscheidend onderwijs

Elke dag gaan er iets meer dan 500 leerlingen naar Greijdanus Meppel. Je krijgt les op het niveau dat bij je past. Persoonlijk leren, noemen we dat. Zo kun je bijvoorbeeld een vak volgen en afronden op een hoger niveau. Je werkt aan je eigen leerdoelen en kunt hiervoor, bijvoorbeeld tijdens Flex, zelfstandig aan de slag of een uitleg bijwonen.

Persoonlijk leren Meppel
Bekijk pagina
Vmbo Meppel
Bekijk pagina
Havo en vwo Meppel
Bekijk pagina
Vaste- en flexmomenten
Bekijk pagina
mask

Begeleiding

Naast het lesgeven in de verschillende vakken besteden wij op onze school ook veel aandacht aan de begeleiding van onze leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn: keuzebegeleiding door de decanen, mentorlessen en begeleidings-/extra- uren. Uiteraard bespreken docenten regelmatig de vorderingen van individuele leerlingen tijdens hun bijeenkomsten.

Bij de begeleiding van uw kind(eren) neemt de mentor een belangrijke plaats in. Hij of zij is dan ook het eerste aanspreekpunt. De mentor begeleidt zijn mentorgroep bij het zelfstandig werken, plannen, leren leren, groepsvorming en de keuzes in het rooster. De mentorgroep start 2 of 3 keer per week de dag met de mentor tijdens het GO-moment. Ook voert de mentor ongeveer een keer per maand een gesprek met de leerling.

Tijdens de studie kan een leerling tegen problemen aanlopen die zijn ontwikkeling stagneren. Dit kunnen moeilijkheden zijn op het gebied van het leren, problemen in de sociale contacten of op het persoonlijke vlak. In deze situaties is dus de mentor in de eerste plaats verantwoordelijk voor opvang en ondersteuning.

Soms vraagt de begeleiding te veel tijd van een mentor of zijn de problemen van dien aard dat er specifieke deskundigheid nodig is. Op zo’n moment kan de mentor de hulp inroepen van de leerlingbegeleider of van docenten die op een bepaald gebied een begeleidingstaak hebben.

Op het Greijdanus kunnen we leerlingen met een structurele ondersteuningsbehoefte meer 1 op 1 begeleiden. Hierbij werken professionals samen met de mentor en de leerling aan de hand van een Onderwijs OndersteuningsPerspectief Plan (OPP). Via de mentor kan een leerling worden aangemeld bij het ondersteuningsteam. Voor deze leerlingen is ook een studiecentrum met rustige werkplek beschikbaar.

Ook is er eventueel nog de mogelijkheid om een beroep te doen op instanties binnen de jeugdzorg. Dit gaat altijd in overleg met de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleiders laten zich daarnaast adviseren door het ondersteuningsteam.

Elke leerling heeft recht op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte. Hier wordt ook de verdeling van de zorggelden geregeld.

Neem voor meer informatie over passend onderwijs en aanmelding bij Greijdanus contact met ons op.

Voor meer informatie over ons ondersteuningsaanbod kun je contact opnemen met A. Schutte, ondersteuningscoördinator en lid van de plaatsingscommissie: j.m.schutte@greijdanus.nl

Voor meer informatie over inschrijving en passend onderwijs in het algemeen kun je contact opnemen met de directeur van Greijdanus Meppel: Esther den Ouden e.t.denouden@greijdanus.nl.

Tijd voor de volgende stap

Kind aanmelden voor Greijdanus

Wanneer je je eerste kind wilt aanmelden voor het Greijdanus, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Doel van dit gesprek is dat onze school en u als ouders kennis maken met elkaar en daarmee ook kennis nemen van elkaars drijfveren.

Informatie over aanmelden

Direct naar:

aanmeldformulieren

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan