Financieel

Hier leest u meer over de kosten met betrekking tot het onderwijs aan uw kind. U vindt hier informatie over vervoer, ouderbijdrage, regelingen etc.

mask

De overheid vergoedt niet alle kosten. Er zijn zaken die wij als Greijdanus wel belangrijk vinden om het onderwijs en de zorg voor uw kind zo optimaal mogelijk te maken, maar die niet vergoed worden. Op het gebied van zorg, identiteit, educatie, sociale maatschappelijke betrokkenheid en ICT wil het Greijdanus meerwaarde bieden en daar vragen wij een aanvullende bijdrage voor. De bijdrage ‘overige schoolkosten’ die wij daarvoor aan u als ouder/verzorger vragen is een vrijwillige bijdrage, maar is niet geheel vrijblijvend. Deze bijdrage is hard nodig om het onderwijs goed vorm te kunnen geven. Daarom waarderen wij het zeer als u deze in het belang van uw kind wilt voldoen. De oudergeleding van de MR kijkt jaarlijks kritisch mee en heeft ingestemd met de hoogte van deze bijdrage.

Het kan voorkomen dat de studie- en/of reiskosten een bijzonder zware last vormen voor u als ouder/verzorger. Behalve de reguliere rijkssubsidie heeft u mogelijkheden om een aanvraag voor incidentele financiële ondersteuning in te dienen.

Leerlingen die bij ons op school komen krijgen een Chromebook of Winbook. Dit betekent dat je informatie niet alleen in een boek opzoekt of werkt met een papieren werkboek, maar dat je vooral gebruik maakt van internet, online programma’s en digitale lesmethodes.

De Chromebooks en Winbooks zijn eigendom van school. We verwachten dan ook dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.
De Chromebook of Winbook mag gedurende de overeenkomstperiode ook privé gebruikt worden. Daar tegenover staat een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 50 euro. Aan het eind van de overeenkomst dient de Chromebook of Winbook weer ingeleverd te worden.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan