Klokkenluiders- en klachtenregeling Greijdanus

Greijdanus kent op grond van de wet en de Code goed bestuur binnen het VO een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling.

De klachtenregeling
De klachtenregeling is van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. > Link naar de klachtenregeling.

De klokkenluidersregeling
Ondanks de mogelijkheid om een klacht in te dienen en ook het eventuele gebruik vande klachtenregeling blijft er een beperkte categorie misstanden over, waarbij niet in redelijkheid van een medewerker/leerling/ouder verwacht kan worden dat hij van bovenstaande procedures gebruik maakt. In dat geval kan een zogenaamde klokkenluidersregeling nuttig zijn. > Link naar de klokkenluidersregeling.

Vertrouwenspersoon
Beide regelingen kennen een vertrouwenspersoon: Mr. Hans Bügel. Mocht u binnen de organisatie langs de gewone lijnen niet komen tot een goede oplossing van uw klacht of mocht u (het vermoeden van) een ernstige misstand willen melden, dan kunt u contact met hem opnemen via 06-10623091.

Meer informatie over Hans Bügel kunnen ouders vinden op het ouderweb.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan