Scholen op de kaart

Op www.scholenopdekaart.nl vindt u informatie over scholen voor voortgezet onderwijs. Hier staan gegevens afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en van onze school zelf. Denk hierbij aan examens, lesuitval, tevredenheid, personeel, veiligheid etc. Het resultaat is vormgegeven in grafieken en tabellen.

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan