Gepersonaliseerd leren

Alle klassen gaan elke dag van 9.00-15.15 uur naar school. Alle klassen beginnen de werkdag met een GO-moment: dagopening en coachingstijd, waarin aandacht is voor leren leren, plannen en het stellen van leerdoelen.

Na dit half uur worden er diverse vaklessen aangeboden en is er FT (flextijd) is. Tijdens flextijd mogen leerlingen zelf bepalen met welke leerdoelen ze aan het werk gaan. Leerlingen die in het zelfverantwoordelijk profiel zitten mogen zelfs kiezen welke instructie zij willen bijwonen en hoe en op welke manier zij de kennis tot zich gaan nemen. Zij kunnen kiezen welke instructies ze willen volgen en hebben tijd om zelf aan de slag te gaan. Leerlingen die in het stimulerend profiel zitten, hebben die keuzevrijheid minder of helemaal niet. Leerlingen die in het sturend profiel zitten, krijgen van ons een duidelijke planning en begeleiding zodat ook zij hun leerdoelen kunnen halen. Je krijgt dus keuzevrijheid als je dit aankunt, en structuur als je dit nodig hebt.

Er is pauze van 10.30 en 10.45 uur, en van 12.45 tot 13.15 uur. In de middag worden ook weer vaklessen aangeboden en is er FT. De werkdag eindigt met een half uur coachingstijd, waarin vorming een plaats krijgt. Leerlingen die het moeilijk vinden om keuzes te maken, krijgen een weekplan.

De combiklas!

Op Greijdanus Enschede wordt gewerkt met ‘heterogene brugklassen’. Dat betekent dat leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van verschillende afdelingen met elkaar werken. Iemand met een kaderopleiding werkt dan bijvoorbeeld samen met iemand die de havo doet. Dat vinden we belangrijk, omdat we werken met een uitgesteld schooladvies. Een leerling komt binnen met het schooladvies van de basisschool. Wij zijn verplicht om dat schooladvies over te nemen en plaatsen de leerling op de juiste opleiding. Omdat wij werken met gemengde (heterogene) brugklassen, besluiten we pas 1,5 jaar na inschrijving op welke opleiding we de leerling verder willen laten gaan. Soms zien we dan leerlingen die instromen op kader, maar zich zo goed ontwikkelen dat zij de tl-afdeling verder kunnen volgen. Of iemand die op tl-afdeling instroomt en op havo verder kan. Andersom komt ook wel eens voor.

Op deze manier zorgen we ervoor dat het basisschooladvies zorgt voor een goede start op de middelbare school, maar dat dat ook kan veranderen als een leerling zich ontwikkelt. En dat geeft mooie kansen voor iedereen!

Greijdanus Enschede

Onderwijsaanbod

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan