Vwo-delta

Vwo-delta

We hebben in de brugklas twee mogelijkheden om vwo te doen: de dakpanklas havo/vwo of vwo-delta. Bij vwo-delta krijg je minder instructielessen en ligt het tempo van de les hoger. We verwachten dat je zelfstandig kan leren, daarom ga je alleen naar deze afdeling als je op de basisschool hoge cijfers haalde op begrijpend lezen en rekenen. Voor Engels verwachten we A2-niveau.

Je krijgt hier elke week drie delta-uren die je zelf invult met de klassieke talen (Grieks en Latijn), filosofie of een keuzemodule. Voorbeelden van modules zijn heelal, psychologie, drama of erfgoed. Deze delta-uren zijn een vast onderdeel van het lesprogramma.

Je kan ook kiezen om eerst één of twee jaar havo/vwo te doen. Als je daar passende resultaten haalt, kan je daarna doorstromen naar vwo 2 of vwo 3. Je wordt dan in de laatste periode van het schooljaar goed voorbereid op de vwo-leerroute door lesmateriaal van vwo-delta te volgen.

Greijdanus Zwolle

Andere onderwijsmogelijkheden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan