Twee jongens in de schoolbibliotheek

Vwo-delta

Vwo-delta

We hebben in de brugklas twee mogelijkheden om vwo te doen: de dakpanklas havo/vwo of vwo-delta. Bij vwo-delta krijg je minder instructielessen en ligt het tempo van de les hoger. We verwachten dat je zelfstandig kan leren, daarom ga je alleen naar vwo-delta als je op de basisschool hoge cijfers haalde op begrijpend lezen en rekenen. Voor Engels verwachten we A2 niveau.

Op vwo-delta krijg je elke week drie delta-uren die je zelf invult met de klassieke talen (Grieks en Latijn), filosofie of een keuzemodule. Voorbeelden van modules zijn heelal, psychologie, drama of erfgoed. Deze delta-uren zijn een vast onderdeel van het lesprogramma.

Je kan ook kiezen om eerst één of twee jaar havo/vwo te doen. Als je daar passende resultaten haalt, kan je daarna doorstromen naar vwo 2 of vwo 3. Je wordt dan in de laatste periode van het schooljaar goed voorbereid op de vwo-leerroute door lesmateriaal van vwo-delta te volgen.

Greijdanus Zwolle

Andere onderwijsmogelijkheden

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan